Jó kedélyű kaláka Kászonban

Hargita Megye Tanácsa a tanintézetek megsegítésére kezdeményezte a Hargita megyei kaláka a gyerekeinkért elnevezésű akciót, amelynek keretében november 28-án, csütörtökön Kászonaltíz községben, a jakabfalvi Dr. Pataki József Általános Iskolában kalákáztak. A megyei tanács részéről Becze István megyei tanácsos is bekapcsolódott a munkálatokba, az új cserepek adogatásában segített a jókedvű kalákázóknak. A közösségi összefogás fontosságát és a nemes ügy mellé állás példaértékűségét emelte ki a helyszínre kilátogató megyei tanácsos, aki odavalósiként szívügyének tekinti, hogy a tél beállta előtt új tetőzet kerülhessen a jakabfalvi iskolára. Ugyanakkor Becze István reményét fejezte ki, hogy a tanintézetek után a jövő évben művelődési házakat, közösségi házakat is kalákában szebbé, vonzóbbá tehetnek.

kalaka kaszonba3

A tetőszerkezet teljes cseréje mellett a megyei tanács támogatásával a nyílászárókat is sikerül kicserélni, és tervbe van egy benti illemhely kialakítása is – ecsetelte a helyszínen András Ignác iskolaigazgató.

– Köszönjük, hogy részt vett a kászonjakabfalvi Dr. Pataki József Általános Iskola felújítási munkálataiban. Összefogással, kevés pénzből is nagy dolgokat valósíthatunk meg közösségünk érdekében – olvasható az emléklapon, amelyet Borboly Csaba megyeelnök, András Zoltán kászonaltízi polgármester és András Ignác iskolaigazgató látott el kézjegyével.

A november 27-én tartott, Tusnádfürdőre kihelyezett tanácsülésen a megyei tanács újabb összegeket utalt ki a tartalékalapjából az oktatási intézményeknél végzendő kalákák számára: a borszéki Zimmethausen Szakközépiskola, a székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola, a gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskolához tartozó Pitypang óvoda, a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola, a csatószegi Endes József Általános Iskola, az újszékelyi Bem József Általános Iskola, a várhegyfülpei Miron Cristea elemi iskola, valamint a székelyvarsági József Attila Általános Iskola részesült támogatásban, összesen több mint 200 000 lej értékben.

Csíkszereda, 2013. november 28.